„TABLICZKOWE ZMAGANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 33 W OLSZTYNIE”

28 września 2018r.  uczniowie kl. IV-VIII Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF  w Olsztynie   po raz pierwszy brali  udział w VIII Światowym Dniu Tabliczki Mnożenia, którego  Organizatorem Głównym jest Wydawnictwo Karty Grabowskiego ze Szczecinka. Celem akcji było propagowanie zabawowej formy nauczania – uczenia się matematyki. Zachęciła ona do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia w przyjemny, niecodzienny sposób. Akcja była okazją dla uczniów do nadrobienia „tabliczkowych” zaległości po wakacjach. Uczniowie przygotowywali się do ŚDTM przypominając sobie przez cały tydzień tabliczkę mnożenia m.in.  poprzez zabawy – „Hasło dnia”, „Matematyczne spacery”, „Marmur” oraz krzyżówki i gry matematyczne. „Tabliczkowa wiedza” sprawdzana była w niecodzienny sposób – podczas krótkich egzaminów z tabliczki mnożenia. Egzaminatorami byli właśnie młodsi uczniowie. Tworzyli oni specjalne Komisje Egzaminacyjne. Zaopatrzeni w losy, przepytywali  podczas przerw starszych kolegów oraz dorosłych. Taka zamiana ról często była bardziej stresująca dla dorosłych. Dzieci były niezwykle zmotywowane pełnieniem ważnej funkcji egzaminatora. Wszystko odbywało się pod opieką nauczycielek matematyki, które czuwały nad poprawnością przeprowadzanych egzaminów. Osoba, która w tym dniu zdała egzamin ze znajomości tabliczki mnożenia uzyskała tytuł „Eksperta Tabliczki Mnożenia”, kolorową odznakę, Certyfikat potwierdzający uzyskanie tego tytułu oraz słodką niespodziankę. Ponadto w czasie lekcji matematyki uczniowie grali w „Memo” z tabliczki mnożenia i potęgowania, rozwiązywali różnorodne zagadki, m.in. „Bystrzak”, „Kolorowy szyfrogram”, „Tarcza z tabliczką mnożenia”, „Szyfrogram”, „Sudoku”, „Zaczarowany kwadrat”.

Świętując w naszej szkole w piątek ŚDTM, chcieliśmy podkreślić, że matematyka, to nie ,,suche liczby” i abstrakcyjne figury, ale również znakomita zabawa. Udział w grach i zabawach miał na celu pokazać, że matematyka może być przyjemna i dawać radość. Emocje, które towarzyszyły uczniom podczas zdawania egzaminów przekonały nas  do tego, by  co roku w naszej szkole organizować ŚDTM.

Koordynatorzy: Małgorzata Gawenda, Justyna Kotańska, Jadwiga Kaczmarczyk