Rozpoczęcie akcji „Pola nadziei”

Już kolejny raz uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji charytatywnej wspierającej działalność Olsztyńskiego Hospicjum. Ta akcja to „Pola nadziei”. W poniedziałek, 8 października 2018r. uczniowie klasy IIIAg zasadzili cebulki żonkili przed szkołą.

Posadzone przez uczniów kwiaty zostaną sprzedane wiosną, a pieniądze zebrane w szkole przeznaczymy na szczytny cel – wsparcie finansowe mieszkańców Hospicjum. Wiosną zostanie zorganizowane kwestowanie na terenie SP 33.W podzięce za skromne datki nagrodzimy darczyńców żonkilami. Żonkil  to symbol nadziei.

Opiekun SKW