Akcja „KARTKA DLA RODAKA”

W tym roku kolejny raz włączyliśmy się do akcji „KARTKA DLA RODAKA” we współpracy z Fundacją dla Rodaka. W ubiegłym roku nasze bożonarodzeniowe życzenia dotarły do Polaków na Litwie za pośrednictwem Parafii Miłosierdzia Bożego w Olsztynie wraz z przygotowaną przez społeczność szkolną „Paczką dla Rodaka”.

Czekamy na piękne kartki z życzeniami świątecznymi dla Rodaków

rozsianych po całym świecie!

 

Nasze świąteczne życzenia – od naszych uczniów i zaprzyjaźnionych przedszkolaków trafią do Polaków z Kazachstanu, Litwy, Białorusi, Ukrainy, Obwodu Kaliningradzkiego, Gruzji i Armenii. Kartki własnoręcznie wykonane przez młodzież i dzieci przekażemy lokalnym stowarzyszeniom skupiającym żołnierzy AK, Sybiraków, Wilniuków i Lwowiaków.

KARTKI ZBIERAMY DO 15.11.2018.

Kartki oddajemy do sali 15, ul. Jeziołowicza 2.

Partnerzy akcji: Fundacja dla Rodaka i XI Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie.

Koordynatorki akcji:

Małgorzata Niedzielska i kl. VA

Joanna Mieszczyńska i kl.IIIAg 

Małgorzata Czaban

Sylwia Suchecka