Dzień Papieski w Naszej Szkole

Po raz kolejny w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Papieski, który w tym roku był pod hasłem Promieniowanie Ojcostwa. XVIII już raz możemy trwać z Janem Pawłem II i jego wspaniałą nauką i miłością do Boga i człowieka.

Tym razem w sposób szczególny, ponieważ jest to już 40sta rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Uczniowie przybliżyli wszystkim postać tego wielkiego Polaka, który odegrał tak ważną rolę w kształtowaniu świata i umysłów wielu pokoleń ludzi.

Niech w naszych sercach i głowach zawsze brzmią jego słowa : ” Przestańcie mi klaskać, zacznijcie mnie słuchać”.