„Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca” w naszej szkole!!!

16 października podczas „Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca” 35 uczniów z klasy 3a i 3b wraz z nauczycielami (E. Domańską, M. Prawdzik, J. Rypińską, I. Trzcińską) oraz przedstawicielami Grupy Pomocy Humanitarnej PCK w Olsztynie przyłączyli się do bicia rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Celem inicjatywy jest powszechne nauczanie społeczeństwa udzielania pierwszej pomocy osobie, u której wystąpiło nagłe i niespodziewane zatrzymanie krążenia.105 902 rekordzistów w 1 142 zgłoszonych instytucjach w całej Polsce pokazało w jednej chwili, że umie udzielić pierwszej pomocy.

Całe wydarzenie trwało przez pół godziny ( w godz. 12.00-12.30) uczniowie naszej szkoły i ratownicy PCK prowadzili nieprzerwaną resuscytację na 4 fantomach.

Próba bicia rekordu okazała się świetną okazją do wspólnej nauki resuscytacji i podstawowych czynności ratujących życie. Na koniec ratownicy zaprezentowali w jaki sposób należy sprawdzić przytomność, oddech poszkodowanego (wzrokiem, słuchem, dotyk – czuciem), ułożyć poszkodowanego oddychającego w pozycji bocznej ustalonej oraz udzielić pomocy w przypadku zadławienia oraz krwotoku z nosa.

Uczniowie poznają zasady udzielania pierwszej pomocy dzięki programowi edukacyjnemu „Ratujemy i Uczymy Ratować”, w którym szkoła uczestniczy od marca 2018 roku.

koordynator programu Justyna Rypińska.