II miejsce w grze terenowej

W sobotę 20 października 2018r. mieliśmy wielkie otwarcie sezonu turystycznego- zajęliśmy II miejsce w grze terenowej w trakcie rajdu w Rezerwacie Rzeki Łyny.

Pokonaliśmy około jedenaście kilometrów  malowniczej trasy u źródeł Łyny. W trakcie wędrówki nie tylko podziwialiśmy widoki ale przede wszystkim zdobywaliśmy punkty w przygotowanych na trasie stanowiskach. Musieliśmy zaprezentować wiedzę na temat  historii rezerwatu, jego fauny i flory oraz wykazać się sprawnościami artystycznymi i sportowymi ale pogoda, humory i moc była z nam. Impreza zakończyła się ogniskiem wszystkich  grup- łącznie było ponad 160 uczestników.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy 4C, 5B i 5F. Organizatorem rajdu „Rzeki to idące drogi ..”, była Pracownia Turystyczno- Krajoznawcza Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich  w Olsztynie.

Beata Firek