Sprzedaż obiadów na listopad 2018r.

Sprzedaż obiadów na listopad 2018r.

W związku z dniem ustawowo wolnym 12.11.2018r. prosimy o wpłatę

za obiady kwoty 68,40zł

Osoby które już dokonały wpłaty otrzymają zwrot kwoty 3,60zł za jeden obiad.

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie informuje, że:

OPŁATY ZA OBIADY
cena za obiad: 3,60,- zł

Obiady za m-c listopad 2018r.
Pełen obiad – 19ob. x3,60zł =68,40zł
Termin wpłat- 20.10-28.10.2018 r.

UWAGA! Wpłaty za obiady po terminie nie będą przyjmowane!

Za obiady można płacić tylko przelewem na konto. Wpłaty gotówką będą przyjmowane tylko sporadycznie.

Właściciel konta
Szkoła Podstawowa Nr 33

Nr konta
67 1020 3541 0000 5402 0291 5569

W tytule wpłaty należy podać:
– nazwisko i imię dziecka
-klasę do której dziecko uczęszcza (w przypadku klas III gimnazjalnych wpisać kl.z dopiskiem Gim ,np. 3A Gim)
-miesiąc, za który wykupuje się obiad