Ślubowanie uczniów klas pierwszych

W dniu 22 października 2018 roku pierwszoklasiści na sztandar Szkoły złożyli swoje uroczyste ślubowanie.

„Ślubuję uroczyście sumiennie wypełniać obowiązki ucznia, uczyć się pilnie, być dobrym kolegą, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, dawać powody do dumy swoim rodzicom i nauczycielom…”- mówili przedstawiciele pierwszoklasistów, a chóralne „ŚLUBUJEMY!” rozbrzmiewało w sali gimnastycznej. Tym samym nasi pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej.

W tym dniu wielu z nich, towarzyszyli rodzice, dziadkowie czy opiekunowie, którzy z dumą i przejęciem obserwowali, jak ich pociechy wstępują w szeregi szkolnej braci. Można by powiedzieć, że przygoda ze szkołą od dzisiaj rozpoczyna się naprawdę.

By pokazać się, że przez półtora miesiąca wiele się można nauczyć, główni bohaterowie dzisiejszej uroczystości przygotowali występ, którym uświetnili dzisiejsze wydarzenie. Z ogromnym przejęciem recytowali wierszyki i śpiewali piosenki, które spotkały się z gorącym aplauzem zgromadzonej widowni. Nie zabrakło również tradycyjnego już pasowania pierwszaków na uczniów przez panią dyrektor i panią wicedyrektor, dzierżące w dłoniach dwa ogromne ołówki.

Kochani Pierwszoklasiści, serdecznie życzymy Wam, aby każdy spędzony w Szkole dzień był dla Was wyjątkowy i szczególnie wart zapamiętania.