Ubezpieczenie uczniów – informacje od Rady Rodziców

Szanowni Państwo,

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 33 im Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie zwraca się z prośbą o niezwłoczne uzupełnienie wszystkich danych (w tym PESEL dziecka i podpis) na listach ubezpieczenia dostępnych u skarbników trójek klasowych.

Brak danych skutkuje nieważnością ubezpieczenia!