100 LAT POLSKI NIEPODLEGŁEJ

Chwała na wysokościach Bogu,

A na polskiej ziemi

Niechaj moc wstąpi w ludzi dobrej woli!

Pomnijmy, żeśmy dożyli

Owej przedziwnej, niepojętej chwili

Zwycięstwa i wyzwolenia,

O której ojcowie śnili,

Do której szli przez trud i walki tułacze.

Doczekać nam dano Ojczyzny i Zmartwychwstania!

9 listopada 2018r. o godzinie 11.11 społeczność szkolna  SP33 rozpoczęła uroczyste obchody 100-ej Rocznicy Odzyskania Niepodległości  odśpiewaniem całego Mazurka Dąbrowskiego. Słowa hymnu narodowego śpiewane przez  około 900 uczniów i harcerzy  w pełnej gali i z kotylionami  na piersi spotęgowały  dumę narodową  dużych i małych.

Po tych muzycznych wzruszeniach gimnazjaliści  zaprosili  klasy czwarte i piąte na inscenizację słowno-muzyczną pt. Droga Polaków do Niepodległości. Starsi uczniowie nie tylko  przybliżyli młodszym wydarzenia historyczne, które doprowadziły do 11 listopada 1918r., ale także sprawdzili ich wiedzę w krótkim quizie.

Tę rolę przewodników po kartach burzliwej drogi Polski do Niepodległości wzięli na siebie także najstarsi wśród najmłodszych uczniów – uczniowie klas 3a i 3b na szczeblu edukacji wczesnoszkolnej.

We wzruszającym montażu słowno muzycznym poprowadzili oni młodszych kolegów przez trudną historię Naszej Ojczyzny – rozbiory, zrywy narodowo-wyzwoleńcze, powstania i wreszcie Odzyskanie Niepodległości.

Było wzruszająco, patriotycznie i pięknie.

Ten wyjątkowy dzień był  nietypową lekcją historii upamiętnioną zdjęciami na tle logo szkoły i naszych symboli narodowych.

 

Warto się czasem zasłuchać
w wiatru granie,
szum gałęzi,
listopadów przemijanie.
Warto się czasem zasłuchać
w grobów ciszę,
by mowę wieków usłyszeć.
One mówią…

Beata Firek