Warmia – Nasza Mała Ojczyzna

„Warmia – Nasza Mała Ojczyzna” – to temat wystawy prac uczniów klas czwartych, którzy w formie kolażu mieli zaprezentować swoje skojarzenia związane z Warmią. Młodzi patrioci wykazali się doskonałą znajomością walorów turystyczno- krajoznawczych naszego regionu. W pracach dominowały zamki z Olsztyna, Lidzbarku Warmińskim i Fromborka, baby pruskie, strój warmiński, M. Kopernik oraz jeziora i bociany.

B. Firek