Wolontariusze SP33 kwestują w Auchan

16 – 17 listopada 2018 mogliście spotkać naszych wolontariuszy w supermarkecie Auchan w Olsztynie. Uczniowie w czerwonych koszulkach dyżurowali przy kasach i zbierali datki do puszek. Zbiórkę zorganizowała Fundacja Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym z Łodzi. Zebrane pieniądze zostaną przekazane dla potrzebujących: na wyjazdy dla dzieci z ubogich rodzin oraz rehabilitację osób niepełnosprawnych. W ten sposób uczymy naszych uczniów empatii, szacunku do ludzi i samodzielności. Nasi wolontariusze twierdzą, że pomaganie sprawia im ogromną przyjemność i satysfakcję. W akcji uczestniczyło 15 uczniów.

Opiekun SKW