Protokół z otwarcia ofert na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 33

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie udostępnia protokół z otwarcia ofert na dostawę artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie.

protokół z otwarcia i zestawienie zbiorcze ofert

Wykaz kwot jakie Szkoła Podstawowa Nr 33 w Olsztynie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia