Lekcja prawa

W listopadzie w naszej szkole odbyły się zajęcia z edukacji prawnej tzw. „Lekcja prawa”.

Objęci zostali wszyscy uczniowie naszej szkoły- od najmłodszych do najstarszych. Przedmiotem lekcji były zagadnienia ogólne związane z prawem i jego istotą z podkreśleniem roli i znaczenia prawa we wszelkich dziedzinach życia człowieka od jego urodzenia, aż do śmierci, a także nawet wykraczający poza życie człowieka. W sposób bardzo ogólny i możliwy do zrozumienia zostały przedstawione  poszczególne gałęzie prawa i ich źródła oraz podstawowe instytucje prawa. Przedstawiona została  również dla młodzieży  długa i ciężka ścieżka edukacji prawniczej. Przeprowadzona została również zabawa w sąd.

Każdy z uczestników lekcji otrzymał okolicznościowy upominek w postaci długopisu z adresem strony internetowej, poświęconej edukacji prawnej, prowadzonej przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Olsztynie.

Bardzo dziękuję osobom prowadzącym  za zaangażowanie, pomoc oraz serdeczność. Do zobaczenia !

Magdalena Stefanowicz