„Wychowanie przez czytanie”

Na przełomie października i listopada 2018r., w wybranych klasach V oraz VII zrealizowano ogólnopolski program „Wychowanie przez czytanie”, którego organizatorem jest Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”.  W czasie godzin wychowawczych uczniowie poznali opowiadania  na temat wartości, tj. Szacunek, Odwaga, Tolerancja, Samodyscyplina, Życzliwość , które zawarte są w książce „Gorzka czekolada i inne opowiadania o ważnych sprawach”. Po wysłuchaniu danej opowieści nauczyciel omawiał z dziećmi jej treść, a następnie podopieczni wykonywali mapy myśli lub plakaty odnoszące się do wartości.

21 listopada  przeprowadzono  szkolą  imprezę – „Dzień Życzliwości”. Od samego rana na wchodzących do szatni uczniów klas IV-VIII i III gimnazjum czekali przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Każdy, kto przywitał się z nimi miłym słowem lub uśmiechem otrzymał naklejkę z pięknie uśmiechniętą buzią. W bibliotece szkolnej natomiast chętni uczniowie mogli napisać coś miłego na specjalnie przygotowanej tablicy.

W dniach 16-21 listopada uczniowie z klasy VB nagrali film pt. „Życzliwość jest nam bliska”, który został wysłany jako praca konkursowa do organizatora programu.

Bardzo dziękuję wychowawcom klasy: VA, VB, VE, VIIA, VIIB oraz nauczycielowi bibliotekarzowi – pani Teresie Jóźwiak za realizację programu.

Z niecierpliwością czekamy na włączenie naszej szkoły

do placówek posiadających certyfikat „Wychowanie przez czytanie”.

Szkolny koordynator programu – Agnieszka Michałowska