13 grudnia 1981 wprowadzenie stanu wojennego

Ponad 30 lat temu cały kraj znieruchomiał na wieść o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. W codzienność Polaków brutalnie wkroczyła historia: czołgi, na ulicach, godzina milicyjna, internowani, krwawe pacyfikacje strajków.

Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku było największą operacją wojskową w Polsce od czasu zakończenia II wojny światowej. Zawieszono podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Wprowadzono godzinę milicyjną, ograniczono swobodę przemieszczania się, zawieszono działalność wszystkich organizacji społecznych i zawodowych, wprowadzono oficjalną cenzurę korespondencji. Państwowe zakłady i instytucje o znaczeniu strategicznym zmilitaryzowano. Zakazano organizowanie zebrań, zgromadzeń i manifestacji. Wobec naruszających prawo stanu wojennego postępowanie przed sądem odbywało się w trybie doraźnym, które ograniczało oskarżonemu możliwość obrony. Na kilka godzin przed ogłoszeniem stanu wojennego rozpoczęto internowania działaczy „Solidarności”. W ciągu kolejnych miesięcy pozbawiono wolności w ten sposób prawie 10 tysięcy osób.

13 grudnia 2018 roku o 19:30 postawmy w oknach naszych domów Światło Wolności lub zapalmy je wirtualnie za wszystkich tych, którzy 37 lat temu cierpieli i ginęli w wyniku represji reżimu. Pokażmy nasze przywiązanie do idei wolności demokracji prawdy niezależnie od czasu i warunków politycznych.

Joanna Krawczyńska