Wolontariusze SP 33 kwestowali w supermarkecie AUCHAN

14,15,16 grudnia 2018 roku Fundacja Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym zorganizowała kwestowanie w supermarkecie AUCHAN w Olsztynie. Wolontariusze SP 33 dyżurowali przy kasach i zbierają datki do puszek.

Celem działania Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich, patologicznych, zagrożonych demoralizacją lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz aktywizacja i rehabilitacja zawodowa, edukacyjna i społeczna dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, dotkniętej biedą i ubóstwem oraz rehabilitacja i integracja społeczną osób niepełnosprawnych.

W akcji uczestniczyło 28 wolontariuszy.

Opiekun SKW