Zajęcia z nauki pierwszej pomocy w klasie 2a

Uczniowie klasy 2a zakończyli czterogodzinne szkolenie z pierwszej pomocy w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”. Program ten kierowany jest do uczniów szkół podstawowych klas I-III. Polega na powszechnym wprowadzeniu zajęć z podstawowych czynności ratujących życie już w początkowych klasach szkoły podstawowej.

Zajęcia z nauki pierwszej pomocy odbywały się raz w tygodniu. Podczas zajęć dzieci oswajały się z ważnymi zagadnieniami: bezpieczeństwo, sprawdzanie przytomności, wzywanie pomocy, sprawdzanie oddechu, pozycja boczna, oddechy ratownicze, uciskanie klatki piersiowej resuscytację krążeniowo-oddechową. Chodzi nie tylko o poznanie zasad pierwszej pomocy, ale i wyrobienie odruchu podjęcia działań ratujących życie. Celem tych zajęć jest również nauczenie się opanowania strachu, paniki w sytuacjach, w których czas decyduje
o ludzkim życiu.

Uczniowie zdali egzamin oraz otrzymali certyfikaty potwierdzające uczestnictwo
w programie.

Justyna Rypińska