Protokół z otwarcia ofert na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 33

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie udostępnia protokół z otwarcia ofert na dostawę artykułów spożywczych do stołówki szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie.

Protokół z otwarcia ofert