Sprzedaż obiadów na styczeń 2019r.

Proszę nie dokonywać w grudniu wpłat za obiady za m-c styczeń 2019r. !

Opłaty za obiady za m-c styczeń 2019r.  w wysokości 39,60 zł
(11 dni 4-18.01.2019r.) proszę wnosić na konto szkoły w okresie 02 – 03.01.2019r.
Właściciel konta Szkoła Podstawowa Nr 33.
Nr konta 67 1020 3541 0000 5402 0291 5569 PKO BP

 

Jednocześnie zgodnie z obowiązującym regulaminem stołówki przypominamy, że :

  1. Zwrot poniesionych kosztów za posiłki  może nastąpić  z powodu choroby,   wycieczki lub innych przyczyn losowych , jeżeli nieobecność ucznia wynosi dłużej niż jeden dzień.
  2. Nieobecność musi być zgłoszona  w księgowości szkoły lub u intendenta. Osobiście lub telefonicznie ( nr tel.  89 541 62 57 wew. 20, 19) lub pisemnie najpóźniej do godz. 8.00 w dniu poprzedzającym nieobecność ucznia .
    Nie wykorzystane bony obiadowe (dot .uczniów kl IV –VIII i III Gimn.)
    należy niezwłocznie dostarczyć do intendenta.
  3. Obiady będą wydawane od 4 stycznia 2019r.