Wystawa z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości.

Z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości w dniach od 7.01 – 20.01. 2019r. gościmy w naszej szkole niecodzienną wystawę ukazującą walkę Związku Zawodowego „Solidarność” o demokratyczny ustrój naszej Ojczyzny. Ekspozycja obejmuje dwa tematy: „Polskie drogi do wolności” oraz „13 grudzień 1981”. Na wystawie przedstawione są archiwalne materiały od 1980 roku do chwili obecnej. Są to unikatowe oryginalne dokumenty: plakaty, ulotki, zdjęcia, biuletyny związkowe a także kartki żywnościowe i pieniądze  z okresu PRL, bogaty zbiór filatelistyczny – w tym znaczki podziemnej „Solidarności”, Poczty strajkowej, z internowania, działalność cenzury w okresie stanu wojennego. Można oglądać także dokumenty obejmujące inne okresy nierozerwalnie związane z opozycją przeciw rządom Polski Ludowej i komunizmowi, jak wydarzenia Grudnia’70 i Czerwca’76.

   Wystawione przedmioty pochodzą z prywatnej kolekcji kustosza wystawy Kazimierza Jędrzeja Wosiek – w 1981r. oraz w latach 1989-1998 pracownika Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ ”Solidarność” w Olsztynie, a w latach 1982-1989 drukarza i kolportera prasy podziemnej „Solidarności”.

  Wystawa jest szczególnie ciekawą formą przekazania młodzieży wiedzy o roli „Solidarności” w odzyskaniu przez Polskę niepodległości i tworzeniu demokratycznych struktur naszej Ojczyzny oraz przybliżeniem ducha i atmosfery tamtych czasów.

Waleria Czołgoszewska