Protokół z otwarcia ofert na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie udostępnia protokół z otwarcia ofert na sukcesywną dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych

Protokół z otwarcia – materiały biurowe i eksploatacyjne