Protokół z otwarcia ofert na zakup materiałów konserwacyjnych

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie udostępnia protokół z otwarcia ofert na zakup materiałów konserwacyjnych

Protokół z otwarcia – materiały konserwacyjne