Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na sukcesywną dostawę środków sanitarno-higienicznych

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie udostępnia zawiadomienie wyborze oferty na sukcesywną dostawę środków sanitarno-higienicznych do Szkoły Podstawowej Nr 33 w Olsztynie w 2019r.

Szczegóły oraz pliki do pobrania: Zawiadomienie o wyborze oferty na dostawę środków sanitarno higienicznych