78 Rocznica zrzutu Cichociemnych do okupowanej Polski

 

„Nadchodzą Cichociemni z mroku bez nadziei

Narodu wierna straż – elita z elit

Na ratunek rodakom w walce niestrudzeni

Na pohybel tyranom – za honor polskiej ziem”

 

14 marca 2019r. młodzież Szkoły Podstawowej nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie wzięła udział w obchodach upamiętniających 78. rocznicę zrzutu Cichociemnych do okupowanej Polski, zorganizowanych przez Liceum Ogólnokształcące im. Cichociemnych w Olsztynie przy honorowym patronacie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Cichociemni to żołnierze Polskich Sił Zbrojnych szkoleni w Wielkiej Brytanii do zadań specjalnych. Wspierali podziemie w walce z Niemcami, zajmowali się wywiadem, dywersją i sabotażem, byli w partyzantce. Nazwano ich Cichociemnymi, gdyż działali w największej tajemnicy, często pod osłoną nocy. Wyróżniali się profesjonalizmem, wyszkoleniem i postawą bojową. Cichociemni postępowali zgodnie z maksymą „Wywalcz Polsce wolność lub zgiń”. Kodeks oficerski w tych czasach wyrażał trzy słowa „Bóg. Honor. Ojczyzna.” Z nich wyrastała bezwzględna wierność przysiędze żołnierskiej i gotowość ofiary nawet własnego życia , jeśli zajdzie taka potrzeba.

Młodzież wysłuchała montażu słowno-muzycznego, miała możliwość zobaczyć, jak układa się spadochron oraz obejrzała wystawę tematyczną.

Joanna Krawczyńska