Rekrutacja do klas I – VIII ważne daty

W dniu 18 marca 2019 roku rozpoczęła się rekrutacja uczniów na rok szkolny 2019/2020.

Zapraszamy Państwa do zapisywania dzieci do Naszej Szkoły. Nasza Szkoła znajduje się na osiedlu Pieczewo.

W dwóch budynkach przy ulicy Stramkowskiej 13 i Jeziołowicza 2 kształcimy uczniów od I aż po VIII klasą szkoły podstawowej. Poza klasami ogólnodostępnymi, w swojej ofercie posiadamy też klasy sportowe.

Więcej informacji na temat rekrutacji do klas sportowych znajdziecie Państwo tutaj.

Mamy blisko 30 lat doświadczenia i dobrych praktyk w kształceniu młodych ludzi.

Ważne daty w tegorocznym procesie rekrutacji to:

od 18 marca 2019 r. do 29 marca 2019 r. do godz. 15.00 zgłaszanie przez rodziców dziecka do szkoły podstawowej zamieszkałego w obwodzie tej szkoły lub złożenie wniosku wraz z dokumentami
potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym o przyjęcie do szkoły podstawowej na wolne miejsca.

8 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

od 9 kwietnia 2019 r. do 12 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00 potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w formie pisemnego oświadczenia.

15 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Pliki do pobrania:

ważne daty

informator dla rodziców i uczniów