Wolontariusze SP 33 kwestowali w supermarkecie AUCHAN

15,16 marca 2019 roku Fundacja Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym zorganizowała kwestowanie w supermarkecie AUCHAN w Olsztynie. Wolontariusze naszej szkoły dyżurowali przy kasach i zbierają datki do puszek.

Celem działania Fundacji jest niesienie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin ubogich oraz rehabilitacja i integracja społeczną osób niepełnosprawnych.

W akcji uczestniczyło 22 wolontariuszy.

Opiekun SKW