Ogłoszenie o zamówieniu: Wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji dojścia i budowie pochylni zapewniających bezpieczny dostęp do budynku oraz dostosowaniu sanitariatu do potrzeb osób niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie ogłasza przetarg na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji dojścia i budowie pochylni zapewniających bezpieczny dostęp do budynku oraz dostosowaniu sanitariatu do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej nr 33 w Olsztynie, przy ul. Jeziołowicza 2.

Szczegóły oraz pliki do pobrania: roboty budowlane