Autyzm – wystarczy zrozumieć

Obchodzony 2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu rozpoczyna Światowy Miesiąc Wiedzy na Temat Autyzmu. Z tej okazji uczniowie klasy I C 25 marca 2019r. wzięli udział w warsztatach, których celem było zwiększenie świadomości i wrażliwości na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na problemy, z jakimi borykają się autyści. W tematykę zajęć uczniów wprowadziły: Pani Ewa Łuczak – oligofrenopedagog i fizjoterapeuta oraz Pani Ewa Pietrzykowska – oligofrenopedagog i terapeuta integracji sensorycznej z Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie.

Podczas spotkania uczniowie dowiedzieli się, czym objawia się autyzm i w jaki sposób funkcjonują osoby dotknięte tym zaburzeniem. Za pomocą wybranych akcesoriów, których zadaniem była symulacja zaburzeń zmysłów (urządzenie zaburzające równowagę, zestaw z różnymi zapachami, specjalne okulary oraz rękawice o specjalnej fakturze) uczniowie mogli osobiście poczuć, jak poszczególne zmysły zniekształcają im odbiór rzeczywistości. Te doświadczenia uświadomiły wszystkim, że autyści inaczej odczuwają dotyk, inaczej odbierają dźwięki i obrazy. Mogą być nadwrażliwi na hałas, zapachy, światło.

Uczestnictwo w zajęciach  uwrażliwiło uczniów na problemy osób autystycznych. To była wspaniała lekcja tolerancji, wzajemnej akceptacji i szacunku wobec innych. Aby pokazać swoje wsparcie dla osób z autyzmem, uczniowie 2 kwietnia założyli niebieskie koszulki.

Hanna Legowicz