KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY

SZANOWNI    PAŃSTWO

Związki zawodowe działające w Szkole Podstawowej nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie tj.: Związek Nauczycielstwa Polskiego i Międzyzakładowa Komisja Oświaty NSZZ „Solidarność”  ogłosiły bezterminowy strajk  począwszy od dnia 8 kwietnia 2019 roku.

Nie potrafię na dzień dzisiejszy określić, ilu nauczycieli weźmie udział w strajku. Listy strajkujących otrzymam najprawdopodobniej dzisiaj, tj. w piątek 5 kwietnia 2019 roku.

W związku z powyższym wysoce prawdopodobne jest, że od poniedziałku 8 kwietnia do odwołania w Szkole Podstawowej nr 33 nie będą odbywały się zajęcia lekcyjne, nie mogę również zagwarantować młodszym uczniom zajęć opiekuńczych (nie wiem, czy będzie pracowała świetlica).

Informuję jednocześnie, że jako dyrektor szkoły dołożę wszelkich starań, by egzaminy gimnazjalne w dniach 10-12 kwietnia oraz egzaminy ósmoklasistów w dniach 15-17 kwietnia odbyły się według przewidzianego harmonogramu i bez zakłóceń.

O zmieniającej się sytuacji będą informowała Państwa na bieżąco.

Z poważaniem

Edyta Balbuza-Szarota

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33

w Olsztynie