Informacja odnośnie egzaminów gimnazjalnych i ósmoklasisty, zajęć opiekuńczych

Szanowni Rodzice!

Pragnę powiadomić, iż mimo trwającego strajku Egzamin gimnazjalny i Egzamin ósmoklasisty odbędą się zgodnie z planem. Jednocześnie informuję, iż na podstawie Zarządzenia Nr 23/2018 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 33 w Olsztynie z dnia 8 października 2018 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2018/2019 i Zarządzenia Nr 8/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 33 w Olsztynie z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie organizacji roku szkolnego 2018/2019 (pozytywnie zaopiniowanych przez Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski) w tych dniach pozostali uczniowie powinni zostać objęci opieką. Jednak w obecnej sytuacji nie dysponuję tyloma nauczycielami, by taką opiekę zapewnić.

W szczególnych przypadkach zapewniamy opiekę w świetlicy szkolnej przy ul. Stramkowskiej 13 i prosimy o wchodzenie do szkoły wejściem głównym.

Z poważaniem
Dyrektor
Edyta Balbuza-Szarota