KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY WS. 25 i 26 KWIETNIA 2019 R.

Szanowni Państwo!

W dniach 25,26 kwietnia 2019r. za zgodą organu prowadzącego zostaną zawieszone zajęcia dydaktyczne i wychowawcze. na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. nr 6, poz. 69 ze zm.).

Zajęcia opiekuńcze będą odbywały się w budynku przy Stramkowskiej 13, w godz. 7.00 – 16.00.
W tym dniu nie będą również wydawane obiady, za które otrzymacie Państwo zwrot.
O dalszych dniach zawieszenia będę informowała Państwa na bieżąco.

Z poważaniem

Dyrektor

Edyta Balbuza-Szarota