Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji dojścia i budowie pochylni zapewniających bezpieczny dostęp do budynku oraz dostosowaniu sanitariatu do potrzeb osób niepełnosprawnych

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie udostępnia zawiadomienie wyborze oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji dojścia i budowie pochylni zapewniających bezpieczny dostęp do budynku oraz dostosowaniu sanitariatu do potrzeb osób niepełnosprawnych

 

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty