Rzeki to idące drogi – rajd pieszy

6 kwietnia 2019r.  uczniowie Szkolnego Koła Turystyki   w „asyście” ponad 100 uczniów z olsztyńskich szkół uczestniczyli w pieszym rajdzie z cyklu „Rzeki to idące drogi ..”, który zorganizowała Pracownia Turystyczno- Krajoznawcza Pałacu Młodzieży im. Orląt Lwowskich  w Olsztynie. Celem rajdu było m. in. kształtowanie emocjonalnych postaw przywiązania do kraju Ojczystego, do dziedzictwa kulturowego własnego regionu, poprzez poznanie piękna i walorów przyrodniczych Welskiego Parku Krajobrazowego i źródeł rzeki Wel.

Przygodę z Welskim  Parkiem zaczęliśmy od  zwiedzania Muzeum Przyrody w Jeleniu gdzie poznaliśmy kształty gniazd i budek lęgowych miejscowych ptaków i rozróżnialiśmy okazy fauny. Zobaczyliśmy także przedmioty codziennego użytku oraz narzędzia którymi posługiwano się na mazurskich wsiach jeszcze w XX wieku. Niektórzy z nas mogli też zasiąść w ławce szkolnej sprzed wieku.  Kolejnym celem naszej wyprawy było przejście sześciokilometrowej trasy  w czasie której uczestniczyliśmy w grze terenowej. Zadania, które przygotowali dla nas członkowie Pałacu Młodzieży wymagały współdziałania grupy. Uczniowie klas 4C, 5B i 5F podzieleni byli na dwie grupy zadaniowe. Na poszczególnych punktach trasy m.in.: udzielaliśmy pierwszej pomocy osobie nieprzytomnej i z otwarta raną uda, rozwiązywaliśmy test z wiedzy o Welskim Parku Krajobrazowym, trafialiśmy szyszkami do celu, pokonywaliśmy tor przeszkód z zasłoniętymi oczami, wykonaliśmy plan naszej trasy.

Impreza zakończyła się ogniskiem w czasie, którego podsumowana została gra terenowa. Nasza szkoła zajęła III i I miejsce w kategorii klasy 4-6 i wróciła z pucharem. Rajdy piesze to przede wszystkim dobra zabawa na świeżym powietrzu ale miło jest gdy pokrywa się to także z sukcesem będącym wynikiem otwartości na współdziałanie w ramach grupy i kulturą bycia.

B. Firek