„Półkolonie w ramach Akcji LATO 2019r.”

Drodzy Rodzice

W Naszej szkole odbędą się półkolonie letnie dla uczniów klas I – V w terminie

01.07.2019 – 05.07.2019r.,

w godzinach 7.00 – 16.00, na terenie Szkoły Podstawowej Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie w budynku przy Stramkowskiej 13,

Karty zgłoszeń dziecka na wypoczynek można pobrać w sekretariacie szkoły lub świetlicy szkolnej  od dnia 07.05.2019r.

Wypełnione Karty należy złożyć do sekretariatu w terminie nieprzekraczalnym do dnia 20.05.2019r.  

 

Proszę abyście Państwo potraktowali te terminy jako ostateczne.

Rodzice uczniów korzystających z wypoczynku letniego ponoszą koszty związane z planowanym wyjściem do kina, teatru, zamku itp. O kosztach związanych z wyjściem zewnętrznym rodzice będą informowani na bieżąco
w trakcie trwania wypoczynku.

 

Informacji na temat wypoczynku udziela:

Edyta Balbuza-Szarota – dyrektor