Sprzedaż obiadów na czerwiec 2019r.

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie informuje, że:

OPŁATY ZA OBIADY
cena za obiad: 3,60- zł

Obiady za m-c czerwiec 2019r.
Pełen obiad – 12ob. x 3,60zł = 43,20zł
Termin wpłat- 20.05 – 28.05.2019r.
Obiady od dnia 03.06 poniedziałek.

W tytule należy podać:
– miesiąc i rok, na który są wykupione obiady
– nazwisko i imię dziecka
– klasa, do której uczęszcza dziecko

Np.: „Opłata za obiady za czerwiec 2019 r., Kowalski Jan, kl. IV C.”

UWAGA! Wpłaty za obiady po terminie nie będą przyjmowane!

Za obiady można płacić tylko przelewem na konto. Wpłaty gotówką będą przyjmowane tylko sporadycznie.

Właściciel konta
Szkoła Podstawowa Nr 33

Nr konta
67 1020 3541 0000 5402 0291 5569

W tytule wpłaty należy podać:
– nazwisko i imię dziecka
-klasę do której dziecko uczęszcza (w przypadku klas III gimnazjalnych wpisać kl.z dopiskiem Gim ,np. 3A Gim).
-miesiąc, za który wykupuje się obiad.