Uczniowie SP 33 z wizytą w Sejmie

17 maja 2019 r., na zaproszenie posłanki na Sejm p. Anny Wasilewskiej, uczniowie kl. IVa i Vf wraz z wychowawczyniami wybrali się na wycieczkę do Warszawy.

Najważniejszym jej punktem była wizyta w Sejmie, która została poprzedzona warsztatami w pijalni czekolady E. Wedla. Młodzież poznała historię wedlowskiej fabryki i jej założycieli. Uczniowie dowiedzieli się jak przebiega proces produkcji czekolady oraz innych czekoladowych przysmaków. Mieli również niecodzienną okazję uczestniczyć w warsztatach polegających na dekoracji torcików wedlowskich oraz degustacji pitnej czekolady. Na koniec każdy z uczestników został obdarowany słodkim upominkiem.

Przed wejściem do Sejmu powitała nas osobiście Pani poseł. W środku czekał na nas przewodnik, który udzielił wskazówek, jak należy poruszać się po Sejmie, który jest na co dzień miejscem pracy wielu polityków.

Mogliśmy zobaczyć salę posiedzeń Sejmu, hall główny, Salę Kolumnową, Korytarz Marszałkowski, a także odwiedzić pomieszczenia, które na co dzień są niedostępne dla zwiedzających. Wrażenie było ogromne: piękna, obszerna sala z wyściełanymi zieloną tkaniną miejscami dla posłów, fotelem Marszałka Sejmu, Prezydenta. To tutaj zapadają ważne uchwały i decyzje, to tutaj toczą się burzliwe dyskusje miedzy ugrupowaniami parlamentarnymi, to stąd dziennikarze przekazują sprawozdania „na żywo” do wiadomości telewizyjnych. Wiele radości dostarczyła nam możliwość zasiadania na widowni. Pani Anna Wasilewska i przewodnik dzielnie odpowiadali na nasze liczne pytania. Dzięki temu poznaliśmy karierę zawodową Pani poseł, dowiedzieliśmy się jak przebiega głosowanie, jak wybierani są posłowie i w jaki sposób oraz kiedy młodzież może zasiadać w Sejmie (Sejm Dzieci i Młodzieży).

Po zakończeniu zwiedzania p. Anna Wasilewska zaprosiła wszystkich uczestników wycieczki na pyszny obiad wraz z deserem do Restauracji Sejmowej. Na pożegnanie uczniowie otrzymali upominki. Dzięki ogromnej życzliwości Pani poseł, która towarzyszyła nam podczas całego pobytu w Sejmie, wizyta w tym miejscu był dla nas szczególnym przeżyciem.

Zadowoleni, bogatsi o nową wiedzę i doświadczenia, gorąco podziękowaliśmy p. Annie Wasilewskiej i wróciliśmy do domu.

Izabela Kraszewska-Szmidt