Zajęcia w Zespole Placówek Edukacyjnych

Uczniowie klasy IVA Szkoły Podstawowej Nr 33 w Olsztynie 24 maja 2019r. uczestniczyli w przygotowanych specjalnie dla nich zajęciach w Zespole Placówek Edukacyjnych nt. „Mój przyjaciel jest inwalidą – jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność”. Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie powstał by dzieci niepełnosprawne mogły godnie uczyć się i korzystać z rehabilitacji, a jednocześnie przebywać wśród rówieśników.

Dzięki uprzejmości pracowników placówki, a szczególnie pani Magdaleny Spiel-Kempińskiej, uczniowie nie tylko mogli przyjrzeć się jak na co dzień radzą sobie osoby niepełnosprawne, ale także podzielić się swoimi doświadczeniami w kontaktach z niepełnosprawnymi rówieśnikami. Od prowadzących spotkanie usłyszeliśmy o tym, iż w Placówce dzieci i młodzież uczy się poznawania innych w sposób niezależny od wizerunku zewnętrznego, poznawania wartości wewnętrznych każdego człowieka. Dowiedzieliśmy się o problemach, na jakie w codziennym funkcjonowaniu mogą napotykać osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności oraz jak zachowywać się w kontaktach z nimi i jak przyjść im ze skuteczną i właściwą pomocą, gdy tego potrzebują.

W przełamaniu barier, które w młodych ludziach z pewnością pojawiają się ze względu na strach przed tym, w jaki sposób zachowywać się wobec osób niepełnosprawnych, niewątpliwie pomogły wspólne zabawy, w których wzięli udział uczniowie SP 33 i ich niepełnosprawni rówieśnicy z Placówki. Zadania okazały się nie lada wyzwaniem, gdyż wszyscy uczestnicy musieli poruszać się na wózkach inwalidzkich.

Izabela Kraszewska-Szmidt