Ogłoszenie o zamówieniu: dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych – sprostowanie

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie ogłasza przetarg na realizację zamówienia: dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pomieszczeń szkolnych

Szczegóły oraz pliki do pobrania: dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych

Sprostowanie: Sprostowanie

Formularz cenowy – poprawiony: Formularz cenowy -załącznik 2 poprawiony