Zacznij dobrze dzień!

Nasza szkoła w roku szkolnym 2019/2020 bierze udział w kampanii społecznej „ZACZNIJ DOBRZE DZIEŃ”. Jest to inicjatywa Fundacji Dbam o Mój Z@sięg oraz Akademii JA.

Chcemy, aby  cała społeczność szkolna włączyła się w działania zmierzające do budowania dobrych relacji oraz pozytywnego klimatu w szkole. Dlatego proponujemy, aby wszyscy zaczynali dzień od miłych, drobnych gestów, które w prosty sposób sprawiają, że dzień staje się lepszy.

Poznaj zalety codziennego witania się ze sobą:

  • okazujesz drugiej osobie szacunek
  • wzmacniasz pozytywne zachowania prospołeczne
  • dajesz przykład bycia kulturalnym człowiekiem
  • sprawiasz, że druga osoba czuje się dostrzeżona i akceptowana
  • skutecznie redukujesz poziom stresu i agresji

Dlaczego realizujemy kampanię?:

  • uważamy, że posiadanie dobrych relacji osobistych jest wielką wartością
  • wiemy, że w codziennym biegu często brakuje bliskości, przytulenia, dobrego słowa, a skutecznie wzmacniają one poczucie bezpieczeństwa i samoakceptację
  • przekonaliśmy się, że dobre relacje w grupie pozytywnie wpływają nie tylko na jej spójność, skuteczność komunikacji czy samopoczucie członków, ale też na efekty pracy

Informacje od organizatora.

Kampania społeczna “Zacznij dobrze dzień” została objęta oficjalnym patronatem Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Koordynacja Joanna Mieszczyńska