Nasi wolontariusze kwestowali w supermarkecie Auchan.

W tym roku szkolnym w dniach 13-14 września 2019 rozpoczęliśmy kolejną edycję akcji „Okaż Serce Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym”. Jak co roku 21 wolontariuszy dyżurowało w supermarkecie Auchan w Olsztynie przy kasach. Młodzież uczestniczyła w zbiórce funduszy na rzecz podopiecznych Fundacji z Łodzi. Zebrane środki zostaną przekazane na dofinansowanie rehabilitacji, wyjazdów młodzieży z ubogich rodzin oraz zakup posiłków dla potrzebujących dzieci z naszej szkoły. Jest to coroczna edycja akcji w naszym mieście.

Opiekun SKW