Wyślij kartkę do POWSTAŃCA! Włącz się! Trwa kampania społeczna BohaterON!

Już kolejny rok w Szkole Podstawowej nr 33 w Olsztynie we współpracy z XI Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie organizujemy ogólnopolską kampanię społeczną BohaterON. Każda chętna osoba może przygotować kartkę dla powstańca. Następnie wypisać życzenia/pozdrowienia do konkretnych osób – powstańców Powstania Warszawskiego.

Kolejny rok w obu szkołach szczególną opieką otaczamy „Kobiety pistolety” (łączniczki i sanitariuszki Powstania Warszawskiego) oraz żołnierzy AK, walczących w powstaniu, byłych więźniów byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Stutthof. Uczniowie mogą wykonać kartki tak, jak je robią dla osób bliskich i wypisać życzenia.

NA KARTKI CZEKAMY do 5.10.2019r. (sala 208).

W przeciwieństwie do poprzednich lat, w 2019 roku Fundacja Sensoria nie drukuje i nie udostępnia pocztówek w sieciach dystrybucji. Zaoszczędzone na produkcji i rozpowszechnianiu kartek środki przeznaczy na realizację działań pomocowych skierowanych do Powstańców Warszawskich.

WYŚLIJ BEZPŁATNĄ KARTKĘ

BOHATEROWI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

https://bohateron.pl/wyslij-kartke/wyslij-kartke-online/

Biogramy BOHATERÓW znajdują się pod linkami na stronie Muzeum Stutthof: http://stutthof.org/node/952

oraz na stronie Muzeum Powstania Warszawskiego

Link do akcji: https://bohateron.pl/.

„Ta ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną. Nazwa akcji stanowi połączenie dwóch słów – polskiego „bohater” oraz angielskiego „ON”, czyli „włączyć”. Angielskie „ON” dosłownie włącza historię bohatera film albo prezentację, na komputerze, w telewizji bądź na tablecie. Nazwa ma również sygnalizować chęć włączenia do świadomości społecznej indywidualnych historii Powstańców poprzez nowoczesny patriotyzm”.[cytat za organizatorem kampanii].

Koordynatorka akcji J. Mieszczyńska (SP 33)