Sprzedaż obiadów na październik 2019r.

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie informuje, że:

OPŁATY ZA OBIADY
cena za obiad: 3,60- zł

Obiady za m-c październik 2019r.
Pełen obiad – 22ob. x 3,60zł = 79,20zł
Termin wpłat- 20.09 – 28.09.2019r.
Obiady od dnia 01.10.2019 r. poniedziałek.
W dniu 14.10.2019r. nie ma obiadów.

W tytule należy podać:
– miesiąc i rok, na który są wykupione obiady
– nazwisko i imię dziecka
– klasa, do której uczęszcza dziecko

Np.: „obiady za październik 2019 r., Kowalski Jan, kl. IV C.”

UWAGA! Wpłaty za obiady po terminie nie będą przyjmowane.

Za obiady można płacić tylko przelewem na konto. Wpłaty gotówką będą przyjmowane tylko sporadycznie.

Właściciel konta
Szkoła Podstawowa Nr 33

Nr konta
67 1020 3541 0000 5402 0291 5569