Bądź jak archeolog! Odkop skarb ukryty w ziemi.

Lekcja archeologii  w szkole.

W czwartek 26.09.2019 r. klasa 4B poznawała tajniki pracy archeologa. W klasie pojawiło się „pudełko archeologa”, w który zostały ukryte różne przedmioty. Zadaniem uczniów było ustalenie, czym zajmuje się archeologia jako nauka i na czym polega praca naukowców na wykopaliskach. Lider każdej z grup wykopywał z pudła dwie rzeczy, a następnie uczniowie obejrzeli i opisali wydobyte przedmioty. Każda grupa ustalała, jakie informacje zdobyto na podstawie naszych wykopalisk. „Zakręceni Odkrywcy” (kl. 4B) w kreatywny sposób mieli szansę choć na chwilę „być jak archeolog”. Każdy uczeń w OK zeszycie zapisał swoją refleksję po zajęciach.

Za pomoc w organizacji zajęć dziękuję rodzicom kl. 4B.

Joanna Mieszczyńska