Projekt „Zakręceni Odkrywcy”

Placówka bierze udział w Programie Narodowego Centrum Kultury

 „Bardzo Młoda Kultura” 2019-2021.

  Ruszył projekt z zakresu edukacji kulturowej pt. „Zakręceni Odkrywcy”. Na działania pozyskano grant w wysokości 7.000,00 zł w ramach wieloletniego programu wspierania edukacji kulturowej Bardzo Młoda Kultura 2019-2021. Strategicznym celem programu jest wzmacnianie roli edukacji kulturowej w Polsce poprzez pobudzenie i wykorzystanie edukacyjnego potencjału kultury.

Opiekunkami i koordynatorkami projektu są Joanna Mieszczyńska – ambasadorka Muzeum Polin w Warszawie i nauczycielka historii w Szkole Podstawowej nr 33 w Olsztynie oraz Ewa Mieszczyńska, nauczycielka historii i edukatorka, reprezentująca partnera projektu Stowarzyszenie Edukacyjne Młodzież Przyszłością Regionu i prowadzoną przez nie placówkę XI LO w Olsztynie.

W projekcie współpracować będziemy z Alicją Zęgotą (Pracownia Zielononoga – Ceramika Artystyczna i Użytkowa) oraz Ewą i Waldemarem Nisiewiczami (twórcami i właścicielami Zagrody Edukacyjnej „Ziołowy Dzbanek” położonej w wiosce tematycznej Sąpy „Babia Dolina” w gminie Młynary), a także artystką Itą Haręzą w ramach warsztatów sztuki abstrakcyjnej w Galerii “Zamek” w Reszlu.

Uczestnikami projektu będą uczniowie obu szkół. Celem projektu jest poznawanie regionu – zarówno konkretnych miejsc, jak i wydarzeń na mapie kulturalnej regionu. Stawiamy na połączenie trzech przestrzeni poprzez działania z uczestnikami projektu: kreacji artystycznej, swobodnego tworzenia plastycznego i symbolicznego  poznawania historycznych miejsc na mapie regionu (Reszel) jako przestrzeni, gdzie łączy się przeszłość z teraźniejszością (współczesne wykorzystanie średniowiecznej architektury do prezentacji sztuki abstrakcji) oraz działaniami społecznymi, budowaniem świadomości ekologicznej i tożsamościowej z miejscem (ujmowanym szeroko jako region, Warmia i Mazury), w którym mieszkamy. Połączymy edukację historyczną i regionalną z kształtowaniem postaw i myślenia społecznego poprzez kreatywną zabawę i artystyczne działania, które będą realizowane zarówno w przestrzeni szkoły, jak i poza nią. Stąd pomysł, by realizacja projektu odbywała się zarówno w przestrzeni szkoły (w klasie, w ogrodzie szkolnym), miasta (Reszel), obiektu historycznego (zamek krzyżacki), jak i ogrodu edukacyjno-sensorycznego oraz ogrodu ziołowego w gospodarstwie agroturystycznym. Uczniowie będą mieli wyjątkową okazję obejrzeć pierwotne podstawy kamienic miejskich Reszla, zaglądając do jednej z najstarszych – galerii sztuki Pana prof. Adama Myjaka i jej piwnic, dzięki uprzejmości znanego artysty – rzeźbiarza.

Projekt “Zakręceni Odkrywcy” skupia dzieci i młodzież wokół regionu, jego bogactwa historycznego, kulturowego, przyrodniczego i pozwala na aktywne działania, sprzyjające dostrzeżeniu wartości dziedzictwa naszych ziem.

Wszystkie kreatywne działania, warsztaty nawiązują do idei Slow Art Day, która opiera się na założeniu, że oglądanie sztuki może dawać wiele przyjemności, nawet jeśli nie posiada się specjalistycznego wykształcenia czy szczególnego zainteresowania sztuką. Wystarczy tylko na chwilę zatrzymać się na jakimś dziele – w przypadku projektu może być to zarówno dzieło sztuki, jak i element przyrody – by zainspirowało ono uczestników projektu do własnych refleksji i interpretacji. Proponowane w projekcie działania warsztatowe mają być swobodną interpretacją idei Dnia Wolnej Sztuki w odsłonie Abstract Art Day. To ostatnie wydarzenie nawiązujące do sztuki abstrakcyjnej zostanie zrealizowane we współpracy z Muzeum Ziemi Zawkrzeńskiej w Mławie.

 

Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2019-2021 oraz ze środków Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Gminy Miasta Ełk.  

Joanna Mieszczyńska