Spacer edukacyjny z Kopernikiem w tle

Dziś klasa 4B uczestniczyła w wycieczce edukacyjnej pt. Dlaczego wiosna zaczyna się w Olsztynie? w ramach projektu „Moje miasto jest ciekawe”.
Tym razem był to spacer śladami Mikołaja Kopernika ze szczególnym naciskiem na przybliżenie sposobu działania tablicy astronomicznej i efektów przeprowadzonych na niej obserwacji. Weszliśmy na krużganek Zamku Kapituły Warmińskiej i do sali kopernikowskiej. Skorzystaliśmy z tablic interaktywnych prezentujących budowę zamku i historię Warmii. Rozmawialiśmy o znaczeniu odkrycia dokonanego przez astronoma obserwując oryginalną tablicę Kopernika. Odwiedziliśmy kilka charakterystycznych punktów dla miast średniowiecznych. Byliśmy pod Wysoką Bramą, na targu rybnym, pod pomnikiem Kopernika i obeszliśmy mury zamkowe. A na koniec tradycyjnie potrzymaliśmy naszego olsztyńskiego Kopernika za nos – podobno wtedy spełniają się życzenia? I nasze stopy postawiliśmy na muszli znajdującej się na olsztyńskim szlaku jakubowym.

Pani przewodnik Anecie Jastrzębskiej serdecznie dziękuję. Projekt PTTK „Moje miasto jest ciekawe” zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Olsztyna.

J. Mieszczyńska.