Wolontariusze SP33 w działaniu w Auchan

Nasi uczniowie aktywnie włączyli się do akcji w supermarkecie Auchan.

18 – 19 października 2019 ponownie kwestowali i pomagali potrzebującym. Zbierali datki do puszek dyżurując przy kasach. Zebrane środki będą przekazane dla Fundacji „Okaż serce dzieciom i osobom niepełnosprawnym” w Łodzi.

Działania Fundacji to niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym, dzieciom I młodzieży z rodzin ubogich, patologicznych, zagrożonych demoralizacją lub znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej I materialnej oraz aktywizacja I rehabilitacja zawodowa, edukacyjna I społeczna osób niepełnosprawnych, dzieci I młodzieży niepełnosprawnej, dotkniętej biedą I ubóstwem.

Uczniowie pracowali z wielkim zaangażowaniem. W akcji uczestniczyło 29 osób.