Forum Nauczycieli Bibliotekarzy Szkolnych „Podręczniki szkolne w bibliotece”

23 października 2019 roku nasza szkoła gościła panią Marię Wiśniewską – wicedyrektor Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Pedagogicznej w Olsztynie oraz 45 nauczycieli bibliotekarzy z województwa warmińsko-mazurskiego na warsztatach dotyczących podręczników zakupionych w ramach dotacji celowej MEN.

Podczas spotkania p. Maria Wiśniewska przybliżyła zgromadzonym podstawę prawną i szczegółowe zapisy odnoszące się do bezpłatnych podręczników w bibliotece szkolnej. Następnie nauczycielka biblioteki Szkoły Podstawowej nr 33 w Olsztynie p. Agnieszka Michałowska podzieliła się swoim doświadczeniem w kwestii ewidencji, gromadzenia, udostępniania i selekcji podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. W czasie warsztatów nauczyciele wymieniali się swoimi pomysłami i podejmowali dyskusję problemową.

Ponadto pani dyrektor Edyta Balbuza-Szarota otrzymała podziękowania skierowane przez WMBP w Olsztynie za długoletnią  współpracę.

Nauczyciel bibliotekarz

Agnieszka Michałowska