Protokół z otwarcia ofert na dzierżawę części powierzchni budynku bryła B pod sieć telekomunikacyjną

Szkoła Podstawowa Nr 33 im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF w Olsztynie udostępnia protokół z otwarcia ofert na dzierżawę części powierzchni budynku bryła B pod sieć telekomunikacyjną.

Protokół z otwarcia ofert