Październik miesiącem budowania świadomości o osobach z Zespołem Downa

Każdy z nas jest inny. Osoby z Zespołem Downa – również. Mają swoje potrzeby psychofizyczne, szczególne predyspozycje, mocne i słabe strony, różne

zainteresowania. Nie można w zasadzie przewidzieć czy i komu urodzi się dziecko odmienne. „Urodzenie się dziecka z zespołem Downa jest naturalnym zjawiskiem zmienności biologicznej człowieka. Nie jest temu winien ani tata ani mama”.

Od 24 października do  8 listopada 2019r. uczniowie klas I-VIII budowali swoją świadomość o Zespole Downa.

Dzieci klas najmłodszych wraz z nauczycielami rozmawiali na ten temat, m. in. losowali pytania z wcześniej przygotowanych kopert, aby wspólnie poszukać na nie odpowiedzi; tworzyli prace plastyczne; pisali „złote myśli”. Dodatkowo na zajęciach komputerowych pisali listy oraz oglądali film, pt. „50 mam z 50 dzieci, które mają jeden wyjątkowy chromosom”

Ten film obejrzały także wszystkie klasy IV-VIII podczas zajęć prowadzonych przez p. Agnieszkę Michałowską w bibliotece szkolnej. Oprócz tego uczniowie uzyskali odpowiedź na wiele pytań, np. Jakie są przyczyny zespołu Downa?, Co ile urodzeń pojawia się dziecko z Zespołem Downa?, Czy ta wada genetyczna jest uleczalna?, Jakie cechy zewnętrzne pozwalają rozpoznać Zespół Downa?,  Czy dzieci z Zespołem Downa mogą chodzić do szkoły, o czym marzą i jakie mają potrzeby? Jednocześnie poznali 9 osób, które mając Zespół Downa stały się sławne. Każde zajęcia kończyły się pokazem ilustracji zwierząt, które też mają Zespół Downa oraz zadaniem domowym, tj. napisaniem czegoś miłego do dziecka z Zespołem Downa lub narysowaniem dla niego obrazka.

Na szczególne podziękowania zasługują uczniowie klasy 3C oraz uczennice klasy 6D, którzy  pomagali w przygotowaniu materiałów do gazetki.

Jesteśmy pewne, że akcja poruszyła wiele serc…. Pokazała, że w swojej doskonałej niedoskonałości wszyscy mamy prawo do  inności. Każdemu z nas należy się szacunek i zrozumienie,  a szczególnie osobom niepełnosprawnym.

Mamy nadzieję, że społeczność szkolna SP33 w Olsztynie doskonale wie dlaczego 21 marca ubieramy dwie różne skarpetki oraz zapamiętała etymologię daty Światowego Dnia Zespoły Downa.

Organizatorki akcji:

Agnieszka Michałowska, Dorota Tyburska